Pochází z Opavska, trvale žije s rodinou v Ostravě.

Je členkou Obce spisovatelů ČR a členkou redakční rady webového časopisu OKOO.

Věnuje se lektoracím, netradičním recenzím a medailonům jiných autorů.

Publikuje příležitostně v různorodých médiích.

Spolupracuje dlouhodobě s grafikem a vydavatelem Dušanem Žárským - ŽÁR Ostrava.

 

Další údaje o autorce možno nalézt v různých druzích slovníků spisovatelů, v encyklopedii, na literárních webech.
Aktuální informace o elektronických vydáních knih z poslední doby na www.zar.cz.