Zajímavé odkazy:

 

www.zar.cz Elektronické nakladatelství Žár Ostrava

 

www.okpb.cz Knihovna Petra Bezruče v Opavě

 

www.okpbcz/OKOO  webový časopis  Knihovny PB v Opavě

 

www.okpb.cz/medailony medailony o autorech (napsala B. Klímová)

 

 www.obecspisovatelu.cz  oficiální stránky Obce spisovatelů ČR

 

https://www.czechlit.cz/autori/klimova-bozena/ Portál české literatury (Salón)